Watertappunt Enspijk

In elk dorp binnen onze gemeente een openbaar kraanwatertappunt, waar passerende wandelaars/ fietsers/ overige toeristen in de zomer gewoon op straat water kunnen drinken, of hun flesje kunnen bijvullen. Hiervoor zou ik een beroep willen doen op het leefbaarheidsbudget 2018 van de gemeente. Ik zou willen beginnen in mijn eigen dorp, Enspijk. Indien mogelijk zou…

Eigenaren dijkwoningen betalen minder OZB

In ‘De Gelderlander – Rivierenland’ van 13 maart 2018 was te lezen dat uit een uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar blijkt dat dijken, vanwege hun publiekrechtelijke functie, niet meegerekend mogen worden in de OZB-waardebepaling. Volgens deze uitspraak betekent dit dat de WOZ-waarde van een dijkwoning flink lager zou moeten zijn dan tot nu toe gehanteerd….

Strijp twee jaar open voor scheepjes

Het is nu officieel: het Delflandse college heeft besloten de Strijp en de Reijnerwatering onder voorwaarden open te stellen. Hiermee komt een lang gekoesterde wens van mij in vervulling, waar mij ik sinds 2014 namens de AWP Delfland voor in heb gezet. De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den…

Spoorbrug na protest hoger

ProRail verdubbelt het spoor tussen Rijswijk en Delft. Daarbij komt er ook een nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering, bij ’t Haantje, op de grens van Rijswijk en Delft. De brug over de Kerstanjewetering dreigde daarbij te laag te worden. Namens de watersporters heb ik daarom twee jaar geleden een zienswijze ingediend op dit plan. Het tracébesluit is…

Pilot: Strijp open voor recreatiescheepjes!

De Strijp gaat komend jaar hoogstwaarschijnlijk bij wijze van pilot open als vaarweg. Dat bleek vandaag bij bespreking in de commissie Stedelijk Water en Watersysteem van het hoogheemraadschap van Delfland. Inmiddels heeft Delfland de effecten uitgezocht en kan deze watergang bij wijze van pilot onder voorwaarden bevaarbaar gemaakt worden. Hierdoor ontstaat een nieuwe vaarroute van het Westland naar Den…

Nieuw bloed bij AWP Delfland

Leo Boekestijn volgt mij per november 2016 op als algemeen bestuurslid bij Delfland namens de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland. Ik verhuis naar buiten het gebied, na er bijna 8 jaar de belangen van de inwoners te hebben behartigd in het waterschapsbestuur. Westlander en gemeenteraadslid Leo Boekestijn neemt mijn zetel in. De Delftse ingenieur Poul de Haan wordt vaste vervanger…

SP Vlaardingen moet zelf de boer op!

De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP) start een actie tegen het besluit van Delfland de kwijtschelding voor minima van de belasting voor zuivering van rioolwater te schrappen. Uniek, een wethouder die een democratisch besluit van een ander bestuursorgaan niet kan verkroppen omdat hij het er niet mee eens is en een protestactie start. Wat de SP daarbij vergeet…

Beperken kwijtschelding houdt waterschapslasten betaalbaar voor iedereen

Gemeenten moeten armoedeprobleem zelf oplossen De Haagse wethouder sociale zaken & werkgelegenheid Rabin Baldewsingh (PvdA) trekt in de Volkskrant fel van leer tegen het voorstel tot afschaffing van de kwijtschelding van de zuiverinsgheffing door het hoogheemraadschap van Delfland. De AWP Delfland vindt de reactie van wethouder Baldewsing onbegrijpelijk. Wij ontvangen juist veel steunbetuigingen om de kwijtschelding af te…

Schaapweimolen raakt wind kwijt aan Tennet

In Rijswijk zijn onlangs drie rijen populieren geplant op 150 tot 200 meter van de Schaapweimolen op het Tennet-terrein. Als deze bomen straks groter worden, zullen ze de werking van deze molen beperken. De Schaapweimolen is eigendom van het hoogheemraadschap van Delfland. De Partij van de Arbeid trekt daarom samen Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland en Water Natuurlijk aan de bel….

AWP wint verkiezingen – grootste in Delft

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland kreeg bijna 20% van de stemmen bij de waterschapsverkiezingen in Delfland en behaalde hiermee een zetel winst (van drie naar vier zetels). Ook de VVD behaalde bijna 20% van de stemmen. De VVD hield daarmee zijn vier zetels in het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De AWP Delfland…

Leuker kunnen we het niet maken, wel 40 euro goedkoper!

Elk jaar betaalt elke inwoner van Delfland gemiddeld 450 euro voor veilige dijken, schoon water en het zuiveren van het afvalwater. Kan dat niet minder? Jazeker, daar zou circa 40 euro vanaf kunnen zonder dat Delfland minder inkomsten krijgt. Hoe? Door de belastingverdeling tussen burgers en bedrijven weer de wettelijke 50%-50% te laten worden, in…

Delfland maakt van Delft echte schaatsstad

Het hoogheemraadschap van Delfland houdt bij vorst en dooi rekening met schaatsers. Dankzij de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland wordt er vanaf deze winter nog meer rekening gehouden met het belang van schaatsers. Guido van der Wedden van de AWP Delfland diende een lijst met verbeterpunten in. Een deel hiervan is overgenomen en vanaf deze winter doorgevoerd. Delfland…